Niklas Norberg Wirtén

Med mitt fotande vill jag att andra ska få upp ögonen för hur vacker vår natur är och känna att den är värd att skydda.

Ibland ligger jag i timmar på samma ställe och väntar, men lika ofta går jag runt i olika miljöer och ser var jag landar – och vem som är där med mig.

Att fånga personligheten hos de djur jag fotar är något jag alltid försöker göra. Det är inte ett djur betraktaren ser, det är en individ. En individ som har rätt att finnas utan ytterligare inskränkningar i dess levnadsvillkor. Jag tror att en känslomässig koppling är viktig för viljan att bevara. Att visa i vilken miljö djuren finns och vad de sysslar med, tror jag också är ett sätt att öka denna förståelse.

Får en inte nog finns det mer här:

https://niklasnw.org/

https://www.instagram.com/niklasnw_photography/

0 PRODUKTER