Avgifter

Kreatören sätter själv försäljningspriset och för varje sålt motiv tar Konstnärsportalen ut en fast summa som täcker tryck, emballage (papptub + kartong) och distribution. Avgiften räknas av från försäljningspris exkl. moms. Sammanställning av sålda motiv sker kvartalsvis och därefter fakturerar kreatören sitt säljarvode.

Format              Avgift

297x420 mm       250,00 sek
300x400 mm       250,00 sek
400x500 mm       270,00 sek
420x594 mm       270,00 sek
500x500 mm       270,00 sek
500x700 mm       290,00 sek
700x1000 mm     330,00 sek
1000x1000 mm   350,00 sek

Belopp visas exkl. moms