Så funkar det

Konstnärsportalen är en digital plattform för alla kreatörer som vill få hjälp att trycka, marknadsföra och sälja högkvalitativa print. Vår ambition är att skapa ett levande galleri och vi välkomnar olika typer av konstnärsskap.

Konstnärsportalen drivs av Taberg Media Group och all produktion sker i vårt tryckeri i Bromma strax utanför Stockholm.

Konstnärsportalen erbjuder tryck på ett fåtal, väl beprövade papper av hög kvalitet samt begränsar produktionen till ett fast antal format, välj mellan 11 olika standardformat från A3 till 100x100cm.

Det är kreatören som själv sätter försäljningspriset och för varje sålt motiv tar Konstnärsportalen ut en avgift som täcker tryck och distribution, läs mer om detta här. 

Försäljningen sammanställs kvartalsvis och kreatören fakturerar Konstnärsportalen ett säljarvode som motsvarar försäljningspris exkl. moms minus den fasta avgiften. Konstnärsportalen kräver inte exklusivitet på de motiv som säljs via oss men däremot får samma motiv inte säljas till ett lägre pris någon annanstans.

Det är vi på Konstnärsportalen som administrerar din sida så önskar du lägga till eller ta bort motiv kontaktar du bara oss, vi finns tillgängliga varje dag under kontorstider.