Varukorg

Din varukorg är tom

Allmänt

TMG Sthlm AB tillhandahåller grafiska tryckproduktioner online. Genom att slutföra en beställning via www.konstnarsportalen.se accepterar du villkoren samt, i förekommande fall, personuppgiftsbehandling. TMG Sthlm AB äger rätt att ta ut avgångsexemplar samt arkivexemplar enligt ALG 10. För att genomföra ett köp på www.konstnarsportalen.se måste du vara över 18 år.

Priser och avgifter

Aktuella priser framgår vid beställningen. TMG Sthlm AB förbehåller sig rätten att ändra sina priser utan föregående avisering.

Reklamation och ångerrätt 

Om det levererats en felaktig eller bristfällig produkt, eller om försändelsen försvunnit under transporten ska du reklamera skriftligen till info@konstnarsportalen.se som då hanterar reklamationen. Om du noterar att emballaget är skadat när du tar emot varan ber du det fraktbolag som levererat varan till dig att göra en anteckning om detta. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att felet eller bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts. Av reklamation ska framgå typ av fel. Behåll originalkartong och emballage, då ersättning för fraktskada inte ges om dessa saknas.

Köp som görs via Konstnärsportalen omfattas ej av ångerrätt då samtliga motiv produceras on-demand. 

Ändring av villkor

Vid var tid gällande villkor framgår av webbplatsen. TMG Sthlm AB har rätt att ändra villkoren på eget initiativ och behöver inte kommunicera detta. Efter att du gjort din beställning äger TMG Sthlm AB inte rätt att ändra förutsättningarna för aktuell beställning.

Force Majeure

Konstnärsportalen ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Konstnärsportalen inte kunnat råda över eller på annat sätt är utom Konstnärsportalens kontroll t.ex. strejk, krig, extrema väderförhållanden, terroristattacker samt omfattande tekniska problem såsom fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel i eller förseningar i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits.

Övrigt

Konstnärsportalen reserverar sig mot att eventuella skrivfel på webbplatsen kan förekomma.
 
Webbplatsen, samt allt innehåll, ägs av Konstnärsportalen eller dess licensgivare och samarbetspartners. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktbilder, design, bilder och grafik, layout samt information om tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan godkännande av Konstnärsportalen.