GUSTAF TIDHOLM

GUSTAF TIDHOLM

Livet

Gustaf Tidholm, 1981, föddes i Huddinge utanför Stockholm och växte upp i Alfta i Hälsingland. Han har en stor familj där med sex syskon, en pappa som var politiker och en mamma som var hemma med barnen. I familjen fanns en miljö och atmosfär som uppmuntrade kreativitet och det konstnärliga sättet att uttrycka sig. I släkten finns både illustratörer, författare samt journalister. Först var det akvarell och teckning som var Gustafs hemmaplan, men efter att ha spenderat några år med målningen på hold, kom längtan tillbaka till konsten.

Konsten

Tidholms målningar strävar efter att bejaka människans instinktiva behov av balans och harmoni. Målningarna kännetecknas av sin abstrakta expressionistiska karaktär. De ska gärna väcka både tankar och samtal, med sig själv eller andra. Vad målningen tillför är ofta en fråga om var den hängts. Konstverken kan inge lugn, eller inspirera och skapa energi.

Hans målningar är abstrakta, och de starkaste uttrycksmedlen är de stämningsfulla kulörerna, samt penseldragens utmärkande och energiska riktningar.

Gustafs målningar kombinerar konst med inredningsdesign. Han målar för att tillföra sköna upplevelser i rum, inte för att problematisera en fråga. Målsättningen är att konstverken skall tända en gnista av framtidstro, och stimulera till människans goda och konstruktiva tankar.

I skapandet och föreningen mellan målaren och färgen sker en slags kommunikation likt en dans menar Tidholm, och därför är främst akryl så spännande eftersom torktiden är så snabb, det gäller att släppa taget och kontrollen eftersom färgen på något vis har sin egen vilja.

I framställningen menar Gustaf att det är en perfekt form av meditation. Inte sällan, har han en idé när han påbörjar en målning, men det är sällan något som realiseras, utan slutresultatet är oftast något helt annat som skapas i stundens ingivelse. Det är det som är så fantastiskt med det abstrakta måleriet, känslan och det undermedvetna träder fram och tar över fullständigt. Resultatet blir till äkta och rena uttryck som är fantastiskt att försöka tolka och sätta ord på.

Samtidigt är det sekundärt att tala om för betraktaren vad tavlan föreställer, givetvis är det intressant ibland för betraktaren att förstå vad det är för tankar i konstverket i sig från konstnären, men samtidigt finns det ett stort utrymme för betraktaren att sätta sina egna tolkningar på vad Gustaf Tidholms motiv föreställer eller förmedlar.

Ofta är det just i detta som mötet med följare som verkligen skapar ett fantastiskt samtal med människor. Att de tolkar fritt och talar om vad de ser, hur de vill att tavlan skall hänga och varför de köpt konstverket eller uppskattar det extra mycket. Möten som skapar en fantastisk förening, och ett sätt att nå ut till människor som ger ännu mer behov av fortsatt skapande.

Det blir en demokratisk process i vad som är ett bra konstverk eller inte helt enkelt, där betraktaren är med och avgör vad motivet föreställer.

På många sätt är detta inspiration i sig och en stor del av drivkraften menar Tidholm.

Han skapar i sin ateljé i hemmet, ett utmärkt sätt att kombinera familjeliv och arbete med konsten.

Målningarna säljs världen över. Han har blivit omskriven i såväl svenska som internationella magasin och har gjort inredningssamarbeten i LA.

www.tidholmart.com

instagram.com/tidholmart

facebook.com/tidholmart