NINA TADSEN

NINA TADSEN

Nina är en konstnär verksam i Stockholm. Hon arbetar främst i akvarell och hennes konst inspireras av naturen och mytologi. Ibland inspireras hon av resor, men ännu mer av att noga observera och iaktta sin vanliga omgivning. Uppmärksamhet för naturen och vår relation till den är viktig för henne och detta syns tydligast i hennes serie Dryader. Dryader är mytologiska skogsväsen som tar hand om och värnar om sin skog. Att måla dessa vaktare, i form av olika trädslag, uppmärksammar vikten av att bevara och skydda skog som värdefulla ekosystem.

www.open-eyes-art.com

Instagram: @openeyesart